שלוש פעמים בשבוע, מגיעה לדוכני השוק תוצרת עונתית וטרייה מכל הארץ. התוצרת החקלאית הנהדרת אינה עוברת תהליכי קירור והפצה ארוכים, לכן שומרת על איכותה, טעמה וערכיה התזונתיים באופן מלא.
מהשדה
לדוכני השוק
חנויות ודוכנים