שוקי האיכרים לא יתקיימו בתל אביב, שהם, רעות, גבעתיים