מהשדות
לדוכני השוק
שלוש פעמים בשבוע, מגיעה לדוכני השוק תוצרת עונתית וטרייה מכל הארץ. התוצרת החקלאית הנהדרת אינה עוברת תהליכי קירור והפצה ארוכים, לכן שומרת על איכותה, טעמה וערכיה התזונתיים באופן מלא.

«
שנה
היום
היום
»

הרשמו לניוזלטר שלנו

ולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף

להרשמה
חנויות ודוכנים